Вівторок , 05.12.2023

Жоден з тернопільських університетів не потрапив у 20-тку найпопулярніших серед абітурієнтів

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано більше 1 млн 606 тисяч заяв від вступників.

ТНЕУ – лідер за популярністю серед тернопільських вишів

В тому числі 1 млн 6 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас).

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання завершено.

Лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю скодинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Національний авіаційний університет.

Усі чотири тернопільські університети потрапили у ТОП-100 найпопулярніших, але жоден з них не потрапив у 20-тку кращих.

Найкращий результат серед тернопільських вишів у ТНЕУ – 32 місце і 6808 отриманих заяв.

Тернопільський національний педагогічний університет опинився на 48 місці – 5035 заяв абітурієнтів.

Слідом за ним на 49-му місці Тернопільський державний медичний університет – 4966 заяв абітурієнтів.

І Тернопільський національний технічний університет посів 89 місце у рейтингу – 2935 заяв абітурієнтів.

ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів

Навчальний закладЗаяв
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка40260
2Львівський національний університет імені Івана Франка38386
3Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського35118
4Національний університет “Львівська політехніка”30155
5Національний авіаційний університет24672
6Київський національний торговельно-економічний університет22656
7Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна21257
8Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова17680
9Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича17290
10Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана17221
11Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара16163
12Київський університет імені Бориса Грінченка14833
13Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”14078
14Національний університет біоресурсів і природокористування України13335
15Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника13104
16Київський національний університет культури і мистецтв12784
17Національний університет “Києво-Могилянська академія”11454
18Київський національний лінгвістичний університет10949
19Одеський національний університет імені І. І. Мечникова10414
20Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця9964
21Національний медичний університет імені О.О. Богомольця9458
22Ужгородський національний університет9329
23Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки9150
24Запорізький національний університет8808
25Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого8727
26Харківський національний університет радіоелектроніки8297
27Національний університет харчових технологій8178
28Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”7725
29Одеський національний політехнічний університет7466
30Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди7176
31Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова6913
32Тернопільський національний економічний університет6808
33Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова6774
34Національний університет “Одеська юридична академія”6647
35Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького6391
36Київський національний університет технологій та дизайну6375
37Хмельницький національний університет6158
38Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського6127
39Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького5993
40Запорізький національний технічний університет5959
41Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”5942
42Університет митної справи та фінансів5850
43Національний транспортний університет5713
44Рівненський державний гуманітарний університет5528
45Київський університет культури5465
46Сумський державний університет5286
47Донецький національний університет імені Василя Стуса5232
48Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка5035
49Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського4966
50Одеська національна академія харчових технологій4862
51Вінницький національний технічний університет4832
52Національний університет водного господарства та природокористування4788
53Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу4709
54Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка4661
55Івано-Франківський національний медичний університет4661
56Вінницький національний аграрний університет4644
57Київський національний університет будівництва і архітектури4629
58Державний університет телекомунікацій4615
59Житомирський державний університет імені Івана Франка4503
60Одеський національний медичний університет4485
61Луцький національний технічний університет4480
62Чернігівський національний технологічний університет4377
63Харківський національний медичний університет4301
64Університет імені Альфреда Нобеля4283
65Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського4226
66Буковинський державний медичний університет4191
67Одеський національний морський університет4119
68Херсонський державний університет4087
69Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка4061
70Запорізький державний медичний університет4042
71Житомирський національний агроекологічний університет3957
72Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини3764
73Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка3716
74Чорноморський національний університет імені Петра Могили3520
75Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького3463
76Національний університет “Острозька академія”3414
77Національний університет фізичного виховання і спорту України3365
78Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського3348
79Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського3272
80Полтавська державна аграрна академія3250
81Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка3212
82Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ3170
83Одеський національний економічний університет3125
84Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка3065
85Ценральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка3021
86Міжрегіональна Академія управління персоналом3019
87Національний фармацевтичний університет2982
88Дніпровський державний аграрно-економічний університет2949
89Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя2935
90Університет державної фіскальної служби України2772
91Криворізький державний педагогічний університет2772
92Українська медична стоматологічна академія2745
93Львівський державний університет внутрішніх справ2743
94Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка2718
95Державний університет інфраструктури та технологій2704
96Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка2697
97Український державний хіміко-технологічний університет2642
98Харківський національний автомобільно-дорожній університет2636
99Університет економіки та права “КРОК”2626
100Житомирський державний технологічний університет2520

У таблиці враховані всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти станом на 27 липня 2018 року.

Нагадаємо, Інформаційна система Вступ.ОСВІТА.UA публікує поточні рейтинги абітурієнтів на більш ніж 68 000 конкурсних пропозицій від 1150 університетів, інститутів, академій, коледжів та технікумів України, що здійснюють прийом абітурієнтів для здобуття ступенів молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра.

Також онлайн-платформа надає доступ до статистичної інформації вступної кампанії 2017 року, що допоможе абітурієнтам зорієнтуватися та оцінити можливості вступу на бюджет на ту чи іншу спеціальність кожного закладу освіти.

Джерело: ВСТУП.ОСВІТА.UA