П’ятниця , 27.01.2023

Що таке логістичний аудит

Логістичний аудит – це важливий процес оцінки ефективності та результативності ланцюга постачання компанії.

логістика

Він дає можливість виявити економію витрат, оптимізувати процеси, знизити ризики та підвищити рівень обслуговування клієнтів. Успішний аудит повинен проводитися досвідченими фахівцями, які мають знання в галузі логістичних операцій, управління ланцюгами поставок та передової практики забезпечення якості.

Основна мета логістичного аудиту

Оцінити поточні стандарти роботи та дати рекомендації щодо покращення. Це включає аналіз даних з різних джерел, таких як інформація про відстеження поставок, системи інвентаризації, контракти з постачальниками, записи про закупівлю, відгуки клієнтів та багато іншого. Розуміння всього процесу ланцюжка постачання від початку і до кінця дозволяє виявити області, які можуть виграти від покращення процесів або модернізації технологій.

Етапи, залучені як правило, наступним чином:

1. Визначення цілей та обсягу аудиту – сюди входить мета аудиту, місце його проведення, які області оцінюватимуться та хто проводитиме аудит.

2. Збір та аналіз даних – аудиторська група збирає різні дані з вихідних документів, таких як фінансові операції, контракти, бази даних тощо, потім аналізує їх, щоб зрозуміти поточну діяльність

3. Оцінка ефективності – Аудитори порівнюють тенденції продуктивності у минулому та теперішньому, щоб виявити потенційну економію витрат або удосконалення процесів, які можуть принести користь компанії

4. Вироблення рекомендацій – Після оцінки внутрішніх операцій у порівнянні з кращими практиками галузі керівництву подається список дієвих рекомендацій для впровадження покращень у стратегії ланцюжка поставок.

Логістичний аудит є невід’ємною частиною успішних операцій, проникаючи у багато логістики у бізнесі та промисловості.

Логістика у своїй простій формі

Це наука про управління ресурсами для доставки товарів чи послуг з пункту А до пункту Б. Таким чином, вона охоплює багато аспектів діяльності компанії, включаючи управління запасами, управління транспортом, обробку матеріалів та стратегію розподілу. Таким чином, аудит логістики включає вивчення всіх областей, які впливають на здатність компанії ефективно і економічно вигідно переміщати товари або послуги.

Метою логістичного аудиту є виявлення областей для покращення роботи ланцюжка постачання компанії. У ході аудиту кваліфікований аудитор вивчить усі аспекти процесу ланцюжка поставок, включаючи планування та прогнозування виробництва, з метою виявлення можливостей для економії витрат та підвищення ефективності. Крім того, аудитор оцінює рівень обслуговування клієнтів та потенційні ризики, пов’язані з кожним процесом. По завершенні аудиту складається звіт, в якому викладаються будь-які проблеми або області для покращення та надаються рекомендації, які допоможуть компанії покращити логістичні операції.

Які цілі логістичного аудиту

Цілі логістичного аудиту включають зниження операційних витрат, підвищення задоволеності клієнтів та загальної ефективності. Вивчаючи всі аспекти процесу ланцюжка поставок, аудитори можуть виявити можливості для раціоналізації операцій та зниження перевитрати коштів.

Крім того, оцінюючи рівень обслуговування клієнтів та виявляючи потенційні фактори ризику, пов’язані з кожним процесом, компанії можуть гарантувати, що вони надають задовільне обслуговування своїм клієнтам. Нарешті, шляхом стратегічних покращень у тих галузях, які в ході аудиту були визнані неефективними або дорогими, компанії часто можуть скоротити терміни виконання замовлення та підвищити задоволеність клієнтів.

Ефективний аудит логістичних процесів

Для проведення ефективного аудиту компанії повинні спочатку визначити основні зацікавлені сторони у своєму бізнесі та оцінити їх індивідуальні потреби відповідно до спільних цілей ланцюжка постачання.

Це включає оцінку потреб та очікувань клієнтів, ефективності роботи постачальників, управління внутрішніми процесами, точності інвентаризації та процедур контролю, транспортних витрат та будь-яких інших питань, які можуть вплинути на ефективність їхньої діяльності. Після визначення та оцінки цих областей аудитори можуть почати збір даних про кожну область, щоб визначити, наскільки добре вона працює.

Наступним кроком у проведенні логістичного аудиту є аналіз усіх зібраних даних для виявлення можливостей для поліпшення. Аудитори повинні звернути увагу на те, як можна оптимізувати або покращити процеси, щоб вони стали більш ефективними у задоволенні потреб клієнтів та підвищенні ефективності. Після того, як дізнаються про недоліки, аудитори повинні розробити рекомендації, які є результатом аудит і допоможе організації покращити процеси ланцюжка поставок та знизити витрати.

Окрім вивчення поточних процесів, аудитори також повинні використовувати аудит для виявлення потенційних нових можливостей. Аудит логістики може бути використаний як інструмент для вивчення того, як можна використовувати технології для досягнення більшої ефективності операцій чи областей, де системи можуть бути покращені. Аудитори повинні мати уявлення про доступні технології та запропонувати методи їх впровадження в існуючі процеси.

Для проведення аудиту логістики потрібний хороший план

Нарешті важливо скласти план, в якому будуть описані способи впровадження змін на основі рекомендацій, представлених в аудиторському звіті. У цьому плані мають бути зазначені бюджетні обмеження, терміни реалізації проекту, обов’язки та вимірні цілі, які мають бути досягнуті внаслідок впровадження рекомендованих змін. Без такого плану дій неможливо гарантувати, що результати логістичного аудиту будуть реалізовані.

На закінчення слід зазначити, що логістичний аудит дозволяє отримати безцінну інформацію про те, як організація може знизити витрати, підвищити ефективність та задоволеність клієнтів.

Аналізуючи ключові показники ефективності, такі як час доставки та рівень запасів, компанії можуть визначити можливості для оптимізації операцій у ланцюзі постачання. Успішний аудит має призвести до розробки плану дій, у якому докладно описані кроки, необхідні реалізації переваг, представлених у звіті. При належному виконанні цих рекомендацій компанії зможуть максимально підвищити ефективність своєї діяльності та отримати конкурентну перевагу на своєму ринку.

Ця стаття написана експертом у галузі логістичного аудиту Людмила Логістик Укр з більш ніж 10-річним досвідом роботи, що допомагає організаціям краще зрозуміти свої бізнес-процеси.

Leave a Reply

Your email address will not be published.